Atomic 7

1,590 1,034- -35%

1. เพิ่มการสังเคราะห์โปรตีน 2. ลดอาการเมื่อยล้า 3. เร่งการฟื้นฟูกล้ามเนื้อ 4. ป้องกันการสูญเสียกล้ามเนื้อ 5. ให้BCAA8,000mg อัตราส่วน2:1:1

ตัวเลือกสินค้า

Atomic 7 ประกอบด้วยสารอาหาร 7ชนิดที่สำคัญต่อการสร้างกล้ามเนื้อและลดการสูญเสียกล้ามเนื้อ

1.Leucine 4000 มิลลิกรัม

2.Isoleucine 2000 มิลลิกรัม

3.Valine 2000 มิลลิกรัม

       ข้อมูลเพิ่มเติม : 3 สิ่งนี้รวมกันเรียกว่า Branch chain amino acids (BCAA) ประโยชน์ของ Bcaa ลดอาการเมื่อยล้า , ป้องกันการสลายของกล้ามเนื้อและโปรตีน (Prevent catabolic) , เพิ่มการสังเคราะห์โปรตีน , ปรับปรุงการทำงานของภูมิคุ้มกันของตับและไกลโคลเจนของกล้ามเนื้อ , ให้พลังงานระหว่างการออกกำลังกาย เหล่านี้เป็นเหตุผลว่าทำไมนักเพาะกายจึงขาด Bcaa ไม่ได้

4.Glutamine 2000 มิลลิกรัม ควบคุมการสังเคราะห์โปรตีน ควบคลุมการย่อยสลายโปรตีน เป็นสารตั้งต้นของไนโตรเจนและการถ่ายโอนไนรโตนเจนเพื่อสูบฉีดให้กับกล้ามเนื้อ เพิ่มความชุ่มชื้นให้กับเซลล์กล้ามเนื้อซึ่งทำให้เซลล์ต่างๆทำหน้าที่ได้สมบูรณ์ กระตุ้น Growth Hormone รักษาความสมดุลของกรด ลดการจุก เสียด แน่นท้องหลังการออกกำลังกาย เพิ่มระบบภูมิต้านทาน เป็นสารตั้งต้นที่ผลิตพลังงานและไกลโคเจนในตับ (คุณสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สินค้า Glutamine ครับ)

5.Citrulline Malate 1000 มิลลิกรัม เป็นสารตั้งต้นในการปล่อยไนตริกออกไซด์ คือ เป็นสารที่ให้แรงและพลังในการออกกำลังกายได้นานขึ้นและยังสามารถลดอาการเมื่อยล้าหลังจากการออกกำลังกายได้อีก


6.Taurine 500 มิลลิกรัม ช่วยให้กล้ามเนื้อหัวใจได้รับแคลเซียมมากขึ้นและรักษาการดูดซึมของแคลเซียมไม่ให้ได้รับมากเกิน
       ข้อมูลเพิ่มเติม : เมื่อกล้ามเนื้อเราได้รับแคลเซียมเพียงพอและพอเหมาะก็จะส่งผลให้กล้ามเนื้อหัวใจแข็งแรงขึ้นท้ายที่สุดก็จะทำให้ท่านมีแรงในการซ้อมได้หนักและนานขึ้นนั่นเองกับทั้งร่างกายจำเป็นต้องใช้ในการย่อยไขมันและดูดซึมวิตามินที่ละลายในไขมัน

7.Vitamin B6 10 มิลลิกรัม ช่วยส่งเสริมการทำงานของระบบต่างๆให้นำส่วนผสมเหล่านั้นไปใช้ให้เกิดประโยชน์มากขึ้น

เวลารับประทานวันที่ออกกำลังกายวันที่ไม่ออกกำลังกาย
ตื่นนอนทันที  
ก่อนออกกำลังกาย 30-45 นาที1 สคู๊ป 
หลังออกกำลังกายทันที1 สคู๊ป 
 
หมายเหตุ : สามารถใช้จิบระหว่างออกกำลังกายก็ได้

db2d7eb9dc8cb1e291a12e613dd0c6e0.jpg

  • แบรนด์: Universal Nutrition
  • รหัสสินค้า: 039442052407
  • คะแนนสะสม: 0