facebook

เรียนรู้โภชนาการแบบนักเพาะกายมืออาชีพ ตอนที่ 1

เรียนรู้โภชนาการแบบนักเพาะกายมืออาชีพ ตอนที่ 1

โภชนาการนักเพาะกาย ตอนที่ 1
        สิ่งสำคัญที่นักเพาะกายต้องการ คือ การมีกล้ามเนื้อที่สมบูรณ์สวยสมดุลกับโครงสร้าง คมชัด มีไขมันในร่างกายน้อย ซึ่งกว่าจะเพิ่มมวลกล้ามเนื้อได้ นักเพาะกายต้องใช้เวลา ความอดทนสูง มีวินัยในการฝึกซ้อม มีวินัยในการบริโภค อย่างเคร่งครัด อาหารที่บริโภคจะคำนึงถึงคุณภาพ และปริมาณที่บริโภค โปรตีนเป็นสารอาหารที่ช่วยเพิ่มมวลกล้ามเนื้อได้ แต่ต้องอยู่บนพื้นฐานของการฝึกซ้อม Weight training ที่หนัก ได้รับสารอาหารที่ให้พลังงานเพียงพอปริมาณโปรตีนเพิ่มขึ้น รับประทานบ่อยครั้ง มีช่วงเวลาพักผ่อนนอนหลับเหมาะสม และมีช่วงอายุที่สัมพันธ์กับการเพิ่มระดับของฮอร์โมน เพศชาย testosterone บทความนี้มีด้วยกัน 3 ตอน ตอนที่ 1 เป็นเรื่องเรียนรู้โภชนาการแบบนักเพาะกาย ตอนที่ 2 โปรแกรมโภชนาการสำหรับนักเพาะกาย ตอนที่ 3 โปรแกรมควบคุมน้ำหนักตัว ลดไขมัน คงกล้ามเนื้อ...

เรียนรู้โภชนาการแบบนักเพาะกาย
        นักเพาะกายต้องเรียนรู้เรื่องสารอาหารที่มีอยู่ในอาหารแต่ละชนิด คุณภาพของอาหาร ว่าแต่ละชนิดให้ ไขมัน น้ำตาล โปรตีน คารโบไฮเดรต โซเดียม และอื่นๆ เท่าไร แล้วนำมาแพลนตารางทานตามโภชนาการที่เราต้องการในแต่ละคน

        น้ำสมดุลของน้ำในร่างกายมีความสำคัญมากต่อการควบคุมอุณหภูมิในร่างกาย รักษาระดับการไหลเวียนโลหิตช่วยให้การทำงานของระบบหัวใจ และหลอดเลือดเป็นปกติ และช่วยในการทำงานของกล้ามเนื้อเป็นปกติ ในนักกีฬา การรักษาสมดุลของน้ำในร่างกายมีความสำคัญต่อสมรรถภาพทางกีฬา การลดน้ำหนักตัวโดยทำให้ร่างกายขาดน้ำจะทำให้น้ำที่อยู่ในมวลกล้ามเนื้อลดลง ส่งผลต่อการยืดหดตัวของกล้ามเนื้อ เกิดการเป็นตระคริวได้ง่าย นอกจากนี้การขาดน้ำส่งผลต่อความล้าของร่างกายได้ง่าย  ตัวอย่างอาหารที่เพิ่มพลังงาน และสารอาหารต่างๆแก่ร่างกายที่นักกีฬาควรได้รับ เช่น
        1. ข้าวกล้อง ข้าวกล้องเป็นแหล่งพลังงานเป็นคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนที่มีใยอาหาร และวิตตามินบี1 สีงกะสี 
        2. ถั่ว เป็นพืชที่มีสารอาหาร คาร์โบไฮเดรต ใยอาหาร วิตามินบี โปรตีน เช่น ถั่วฝัก ถั่วขาว ถั่วเลนทิล ถั่วแดง ถั่วดำ ถั่วเขียว 
        3. ไข่ขาว เป็นแหล่งโปรตีนที่ไม่มีไขมัน 
        4. ไก่ และปลา เป็นแหล่งโปรตีนไขมันต่ำไขมันไก่ส่วนใหญ่อยู่ที่หนังเวลากินไก่แนะนำส่วนอกไก่ไม่เอาหนัง มีธาตุสังกะสี ไนอาซินในเนื้อปลา เลือกปลาทะเลมีกรดไขมันโอเมก้า 3 
        5. บร็อคโคลี เป็นพืชที่มีเบต้าแคโรทีน วิตามินซี ใยอาหาร มีสารป้องกันมะเร็ง