facebook

การคำนวนแคลรอรี่

การคำนวนแคลรอรี่

การคำนวนแคลรอรี่
       ร่างกายเราในแต่ละวันก็มีการทำกิจกรรมต่างๆ ซึ่งล้วนต้องการพลังงานที่มาจากอาหารที่เราทานเข้าไป ถ้าเราทานอาหารและได้รับพลังงานแคลอรี่เป็นปริมาณมากกว่าพลังงานแคลอรี่ที่เราใช้ไปในการทำกิจกรรมแต่ละวันพลังงานที่เหลือโดยเฉพาะไขมันที่เผาผลาญช้ากว่าอาหารประเภทอื่นก็จะถูกนำไปสะสมตามร่างกาย ทำให้เราอ้วนได้ เรามาดูกันดีึกว่าว่าทุกวันนี้ เราใช้พลังงานกี่กิโลแคลอรี่ต่อวั

1.คำนวณพลังงานที่ใช้ต่อวันในภาวะร่างกายปกติ ด้วยสูตร BMR 
       ในภาวะปกติถ้าเราอยู่เฉยๆ เพียงแค่เดินไปเดินมา นั่งๆ นอนๆ อ่านหนังสือ ดูทีวี ร่างกายเราจะใช้พลังงานประมาณ 1600-2400 แคลอรี่ โดยขึ้นอยู่กับน้ำหนัก ส่วนสูง อายุ เพศ และโครงสร้างของร่างกาย เรียกการใช้พลังงานในภาวะปกตินี้ว่า Basal Metabolism Rate (BMR) โดยมีสูตรดังนี้

สำหรับผู้ชาย 
       BMR = 66 + (13.7 x น้ำหนักตัวเป็น กก.) + (5 x ส่วนสูงเป็น ซม.) + (6.8 x อายุ)

สำหรับผู้หญิง
       BMR = 66.5 + (9.6 x น้ำหนักตัวเป็น กก.) + (1.8 x ส่วนสูงเป็น ซม.) + (4.7 x อายุ)
       ตัวอย่างเช่น: ผู้หญิง อายุ 35 ปี ส่วนสูง 165 ซม. น้ำหนัก 60 กก. BMR จะเท่ากับ 665 + (9.6 x 60) + (1.8 x 165) + (4.7 x 35) = 1373.5 แคลอรี่

2.คำนวณพลังงานที่ใช้เมื่อมีการทำกิจกรรมเพิ่มเติมในแต่ละวัน
       เมื่อเราทราบพลังงานที่เราใช้ในภาวะปกติทั่วไปต่อวันจากค่า BMR แล้วหากเรามีีกิจกรรมที่ต้องใช้พลังงาน หรือกิจกรรมการออกกำลังกายเพิ่มเติม ร่างกายก็จะมีการเผาผลาญพลังงานเืพื่อนำมาใช้มากขึ้น ซึ่งเราสามารถคำนวณพลังงานที่เราใช้เมื่อมีกิจกรรมเพิ่มเติมได้จากสูตรดัง ต่อไปนี้
       2.1 นั่งทำงานอยู่กับที่ และไม่ได้ออกกำลังกายเลย = BMR x 1.2
       2.2 ออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาเล็กน้อย ประมาณอาทิตย์ละ 1-3 วัน = BMR x 1.375
       2.3 ออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาปานกลาง ประมาณอาทิตย์ละ 3-5 วัน = BMR x 1.55
       2.4 ออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาอย่างหนัก ประมาณอาทิตย์ละ 6-7 วัน = BMR x 1.725
       2.5 ออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาอย่างหนักทุกวันเช้าเย็น = BMR x 1.725
       ตัวอย่างเช่น BMR ของคุณ = 1502.9 คุณเป็นคนออกกำลังกายเล็กน้อย ก็เอา BMR x 1.375 นั่นคือปริมาณ แคลอรี่ที่คุณต้องการต่อหนึ่งวัน คือ 1502.9 x 1.375 = 2066.49 แคลอรี่ ดังนั้นเพื่อที่จะลดน้ำหนัก หรือควบคุมน้ำหนัก เราก็ไม่ควรทานอาหารมากเกินกว่าปริมาณแคลอรี่ ที่ร่างกายเราต้องการต่อวันนะจ๊ะ (^0^)

เกล็ดเพิ่มเติม:
       ผมจะพูดถึงแหล่งที่ให้แคลอรี่แก่คุณ ซึ่งได้แก่ คาร์โบไฮเดรต โปรตีน และไขมัน  โดยที่แคลอรี่ 30 - 35 % จะมาจากโปรตีน (คำว่าโปรตีน คือพวก เนื้อสัตว์ ไข่ ฯลฯ) และประมาณ 50 - 60 % มาจาก คาร์โบไฮเดรต (คาร์โบไฮเดรต คือพวก ข้าว น้ำตาล แป้ง ฯลฯ) และอีก 10 - 15 % มาจากไขมัน (คือ พวกน้ำมันทอดอาหาร หนังไก่ทอดฯลฯ)  หรือคำนวณ ได้ดังนี้คือ โปรตีน และคาร์โบไฮเดรต อย่างละ 1 กรัม จะให้ พลังเท่ากัน คือ 4 แคลลอรี่ ถ้าเป็น ไขมัน 1 กรัม จะให้ 9 แคลลอรี่
       ผมหวังว่าข้อมูลตรงนี้จะเป็นข้อมูลที่มีประโยชน์แก่ท่านทั้งหลายไม่มากก็น้อยนะครับ หลักนี้เป็นหลักที่Trainerระดับโลกเขานำไปปรับใช้กับนักเพาะกายระดับโลก ท่านไหนที่ถูกใจผมขอกำัลังใจเพียงแค่กดLike ที่webpageผมเพียงเท่านี้ผมก็จะหาข้อมูลที่มีประโืยชน์มาให้ท่านศึกษากันอีกนะครับ