facebook

ถุงมือเล่นเวทสำคัญอย่างไร

ถุงมือเล่นเวทสำคัญอย่างไร

ถุงมือเล่นเวท
          ถุงมือเล่นเวทก็คงจะเป็นที่รู้จักดีนะครับ ลักษณะของถุงมือเล่นเวทก็มีหลายรูปแบบ เริ่มตั้งแต่วัสดุ ก็จะแบ่งเป็นถุงมือหนัง และถุงมือที่ทำจากวัสดุอื่นๆ เช่น ผ้ายืด และวัสดุพิเศษต่างๆที่แต่ละ บริษัททำออกมาเพื่อเพิ่ม ตัวเลือก ออฟชั่นให้กับลูกค้านั่นเอง วัตถุประสงค์หลักของถุงมือคือ เพื่อลดกรเสียดสีระหว่างมือกับเหล็กที่ยกไม่ให้สัมผัสหรือเสียดสีกันโดนตรง ซึ่งจะทำให้มือเจ็บ และ ชั้นผิวหนังฟอร์มตัวหนาขึ้นและหลุดลอกได้ นอกจากนี้ยังมีจุดประสงค์อื่นๆ เช่น การเพิ่มแรง เสียดทานให้กับฝ่ามือส่งผลให้ถือเหล็กได้แน่นยิ่งขึ้นโดยที่น้ำหนักไม่ลื่นไหลหลุดมือไป ถุงมือ เล่นเวทพบได้3ลักษณะใหญ่ๆคือ 

          1. ถุงมือทั่วที่ไม่มีสายรัดข้อมือ คือลักษณะถุงมือที่สวมครอบคลุมบริเวณมือ เป็นที่พบได้ ทั่วไปเพราะใช้งานง่าย ข้อดีคือสวมใส่สบายและเคลื่อนไหวมือได้สะดวก

          2. ถุงมือที่มีสายรัดข้อมือ คือลักษณะของถุงมือเต็มใบที่ครอบคลุมบริเวณฝ่ามือ และมีสายรัด ข้อมือติดมากับถุงมือเลย พบได้ทั่วไป ข้อดีของถุงมือประเภทนี้ คือมีสายรัดข้อมือในตัว ทำให้ ช่วยพยุงข้อมือในเวลาที่ฝึกท่าที่ออกแรงดัน Pressing ต่างๆ ซึ่งก็แลกมาด้วยข้อเสียคือการ ที่ข้อมือถูกจำกัดแนวการเคลื่อนไหว จึงทำให้เคลื่อนไหวข้อมือได้ยากกว่าซึ่งมีแนวโน้มจะส่งผล เสียต่อท่าประเภท Rowing หรือ ท่าที่ต้องใช้ฝ่ามือ เช่น push up เป็นต้น

          3. แบบ Pad รองมือ ลักษณะนี้พบได้บ้างตามฟิตเนสกลางแจ้งทั่วไป ส่วนใหญ่มักจะทำขึ้น มาใช้เองในกลุ่มที่ฝึกซ้อม ข้อดีของpad นี้คือมีความสะดวกในการใช้งานง่ายมากๆ ดูแลรักษาง่าย แต่ข้อจำกัดของ Pad นี้คือความหนาของแผ่นมีผลต่อการกำบาร์ คือ หากแผ่นรองมีความหนา มาก และทำจากวัสดุที่ไม่ยืดหยุ่นพอก็จะทำให้การกำบาร์เป็นไปได้ยากขึ้น ทั้งนี้ข้อจำกัดของ แผ่นรองประเภทนี้ คือ เพื่อลดการเสียดสีของเหล็กกับนิ้วมือ และฝ่ามิเท่านั้นเองไม่ได้รองรับเรื่อง การกำ หรือ การป้องกันของข้อมือ 

          ข้อควรสังเกต : ขนาดความหนา และความยืดหยุ่นของวัสดุที่ใช้ทำถุงมือมีผลต่อการใช้งาน กล่าว คือหากวัสดุมีความหนา และนุ่มมาก จะช่วยลดการเสียดทานระหว่างเหล็ก และมือได้ดีขึ้น ทำให้ไม่เจ็บมือในเวลาทีซ้อม เหมาะสำหรับท่าที่ใช้ PRESS ต่างๆ แต่ข้อเสียคือ ยิ่งมีขนาด ความหนามากเท่าไร ยิ่งทำให้เราต้องกริปบาร์ที่กว้างขึ้นทำให้อาจเกิดความไม่สบายในการซ้อม

          ท่าประเภทดึง เพราะปลายแขน(forearm)ต้องทำงานมากขึ้นนั่นเอง แรงเสียดทาน หรือ ความสากของวัสดุที่ใช้ทำถุงมือมีผลต่อการจับบาร์เช่นกัน ถุงมือหลายๆยี่ห้อในปัจจุบันได้มีการนำเทคนิคพิเศษต่างๆเข้ามาใช้ทำวัสดุ เช่น การเพิ่มแรงเสียดทานบริเวณฝ่ามือ ทำให้บาร์ไม่ลื่นหลุดมือ การลดแรงตึงตัวบริเวณหลังมือโดยการใช้วัสดุที่ยืดหยุ่นกว่า ทำให้ไม่ต้องออกแรงกำมากขึ้นเป็นต้น
Cr. janenarongbudsar