facebook

วงจรการฝึกกล้ามอกเพื่อพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

วงจรการฝึกกล้ามอกเพื่อพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

         มันเป็นเรื่องยากที่จะบอกว่าท่าฝึกท่าหนึ่งดีกว่าท่าฝึกอื่นๆ เพราะร่างกายของเรามีการปรับตัวตลอดเวลา ท่าฝึกที่เคยได้ผลแบบสุดๆ อาจกลายเป็นท่าฝึกที่ไม่ได้ผลอีกเลย เพราะร่างกายเราสามารถปรับตัวเพื่อรับมือกับท่าฝึกนั้นๆได้อย่างสมบูรณ์ บางครั้งท่าฝึกที่ดีที่สุด คือ การกระตุ้นร่างกายด้วยการการฝึกที่ต่างไปจากเดิมเพียงเล็กน้อย และมันก็เป็นจริงสำหรับท่า Bench Press ด้วยเช่นกัน

         ในความคิดเห็นของผม ไม่มีท่าฝึกกล้ามอกโดยรวมท่าไหน จะดีไปกว่า Barbell Bench Press แบบปกติอีกแล้ว การวางตำแหน่งของร่างกายในท่านี้สามารถสร้างความเครียดให้กล้ามอกได้มากกว่า ท่า Incline Bench Press และ Decline Bench Press นอกจากนี้ท่า Barbell Bench Press เป็นท่าฝึกกล้ามอกที่ผู้ฝึกสามารถใช้น้ำหนักได้มาก ซึ่งทุกคนรู้กันอยู่แล้วว่าน้ำหนักที่ใช้มีผลอย่างมากต่อการกระตุ้นให้กล้าม เนื้อเติบโต ซึ่งถ้าเรายกได้หนักขึ้นหรือแข็งแรงขึ้น นั่นก็หมายความว่ากล้ามเนื้อของเราพัฒนาขึ้น แต่ในบางช่วงเวลา ท่าฝึกที่ดีที่สุดอย่าง Barbell Bench Press ก็อาจไม่ค่อยจะได้ผลก็ได้ เพราะร่างกายปรับตัวเข้ากับความเครียดเดิมๆ ได้แล้ว ดังนั้น การกระตุ้นจึงมีผลเพียงเล็กน้อย และกล้ามเนื้อเติบโตเพียงเล็กน้อยเท่านั้น


        ถึงเวลาต้องสลับจาก Barbell Bench Press ไปเป็น Dumbbell Bench Press บ้าง โดยพื้นฐานแล้ว มันเป็นการฝึกที่คล้ายกันมาก แต่ผู้ฝึกไม่สามารถใช้น้ำหนักที่หนักได้เท่ากับการใช้บาร์ เพราะต้องสูญเสียพละกำลังส่วนหนึ่งไปกับการรักษาสมดุลของดัมเบล ซึ่งต้องใช้มากกว่าบาร์ แม้ว่าผู้ฝึกจะไม่ได้รู้สึกว่าต้องออกแรงเพื่อรักษาสมดุลไม่ให้ดัมเบลหล่นไป ในทุกทิศทุกทาง แต่ในความเป็นจริงแล้วเราต้องสูญเสียทั้งความแข็งแรง และพละกำลังเพื่อรักษาความสมดุลที่ว่า แต่มันก็ยังเป็นท่าฝึกที่ดีมากอยู่ดี จนหลายคนคิดว่ามันดีกว่าการฝึกด้วยบาร์เบลด้วยซ้ำ นักเพาะกายหลายคนถึงกับพูดว่า "Dumbbell Bench Press ดีกว่า Barbell Bench Press มากเลย ตั้งแต่ผมสลับมาฝึกด้วยดัมเบล กล้ามอกของผมพัฒนาดีมาก" ในความเป็นจริงนั้นไม่ใช่ว่าดัมเบลจะดีกว่าหรอก เพียงแต่ร่างกายปรับตัวเข้ากับการฝึกด้วยบาร์เบลโดยสมบูรณ์แล้ว การฝึกด้วยบาร์เบลจึงไม่สามารถกระตุ้นร่างกายได้อีก จึงทำให้กล้ามอกไม่พัฒนามาพักใหญ่ การเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อยนี่ต่างหาก ที่เป็นสาเหตุให้กล้ามอกกลับมาเติบโตอีกครั้ง หรือถ้านักเพาะกายคนนั้นเปลี่ยนความกว้างในการจับบาร์เบลอีกซักนิด การเติบโตของกล้ามเนื้ออาจจะดีกว่าการฝึกด้วยดัมเบลก็ได้