facebook

ค่าวัดเกี่ยวกับอาหารนักเพาะกาย

ค่าวัดเกี่ยวกับอาหารนักเพาะกาย

        ดรรชนีในส่วนนี้ ทำขึ้นมาเนื่องจากเวลาที่นักเพาะกายพูดถึงอาหาร ,หรือผัก หรือแม้แต่ครีมราดสปาเกตตี้ นั้น บางอย่างเรานึกภาพไม่ออก เพราะเป็นรายการอาหารฝรั่ง  อีกทั้งหลายคน ต้องการทานอาหารตามแชมป์คนที่เขาโปรดปราน ผมจึงคิดว่ามีประโยชน์ ถ้าสามารถทำให้มองเห็นภาพได้ จึงเลือกเอามาเฉพาะส่วนที่เห็นว่าสำคัญ

มาตราวัดต่างๆ

- 1 ออนซ์ (Ounce ,oz)   เท่ากับ  28.35 กรัม
- 1 ปอนด์ (Pound ,lb)   เท่ากับ  0.454 กิโลกรัม
- 1 แกลลอน (Gallons)   เท่ากับ 4.54 ลิตร
- 1 กิโลกรัม  เท่ากับ 1,000 กรัม
- 1 กรัม   เท่ากับ 1,000 มิลลิกรัม
- 1 นิ้ว   เท่ากับ 2.53 เซนติเมตร
- 1ปอนด์   เท่ากับ 16 ออนซ์ / 0.454 กิโลกรัม/453.6 กรัม/ 7000 เกรน
- 1ออนซ์   เท่ากับ 0.0625 ปอนด์/0.028 กิโลกรัม/28.35 กรัม/437.5 เกรน
- 1กิโลกรัม   เท่ากับ 2.205 กก./32.15 ออนซ์/1000 กรัม/15432 เกรน
- 1กรัม  เท่ากับ 0.0022 ปอนด์/0.035ออนซ์/0.001กก./15.432เกรน
- 1 เกรน  เท่ากับ 0.0174 ปอนด์/0.021 ออนซ์/0.0000648กก./0.065