facebook

ทริคสำหรับการทานคาเฟอีนก่อนซ้อม

ทริคสำหรับการทานคาเฟอีนก่อนซ้อม

ทริคสำหรับการทานคาเฟอีนก่อนซ้อมเป็นเวลานานที่ คาร์เฟอีนถูกมาใช้เพื่อหวังผลในการเพิ่มความแข็งแรง เพิ่มพลัง กระตุ้นระบบประสาท ปฏิกิริยาตอบสนอง
นักกีฬาที่ใช้คาร์เฟอีน สามารถเพิ่มระดับของพลังงานระหว่างที่ซ้อม รวมทั้งกระตุ้นร่างกายให้กะปี้กะเปร่าตลอดทั้งวัน 

จากบทวิจัยจาก University of Swansa ในเวลส์ พบว่าการทานคาร์เฟอีน 80 มิลลิกรัม เพิ่มระดับน้ำตาลในเลือดและเพิ่มพลังงานให้สูงขึ้นนาน 30 นาที อย่างไรก็ตาม เมื่อระยะเวลาผ่านไป 90 - 150 นาที ระดับน้ำตาลในเลือดจะลดลง และทำให้เกิดอาการอ่อนล้า และรู้สึกมึนงงมากขึ้น ถือเป็นผลข้างเคียงทางลบของคาร์เฟอีน

วิธีป้องกันอาการเหล่านี้ คือการทานคาร์เฟอีน ร่วมกับผลิตภัณฑ์ประเภท "โยเกิร์ต" จะช่วยลดผลข้างเคียงทางลบดังกล่าว

*...พรีเวิร์คเอาท์ง่ายๆ ลองทานคาร์เฟอีน 3-6 มิลลิกรัมต่อ นน. ตัว 1 กิโล กับผลิตภัณฑ์โยเกิร์ตก่อนซ้อม 30 นาทีครับ

Psychopharmacology published online March2 ,2013
Muscular and Development Magazine June 2013